Projekty realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie.