Spotkania młodzieży

Mimo że od czasu powstania Stowarzyszenia w 1992 roku zaszły pozytywne zmiany w stosunkach polsko – niemieckich, są one wciąż obciążone istniejącymi po obu stronach wiekowymi stereotypami i uprzedzeniami, które najlepiej można przełamywać w trakcie dwustronnych spotkań młodzieży. W programach Centrum Polsko – Niemieckiego uczestniczyło dotąd już ponad 200 grup młodzieży niemieckiej i polskiej. Było to możliwe dzięki stałej współpracy z Internationales Bildungs- und Begegnungswerk w Dortmundzie, z uniwersytetem w Bochum i innymi instytucjami. Sukces w dziedzinie wymiany młodzieży zawdzięczamy również miejscu naszego działania. Kraków pozostaje dla młodzieży atrakcyjnym, europejskim miastem z licznymi propozycjami kulturalnymi.

W ciągu 15 lat działalności zebraliśmy rozległe doświadczenia w zakresie organizowania najszerzej pojmowanej współpracy młodzieży i multiplikato­rów, którzy tego rodzaju współpracę kształtują. Doświadczenia nasze obejmują:

  • organizację międzynarodowych konferencji nauczycieli;
  • wsparcie i koordynację studenckich międzynarodowych konferencji naukowych;
  • organizację wykładów i seminariów z zakresu historii, polityki i kultury dla młodzieży szkolnej i studentów oraz innych zainteresowanych grup z Polski, Niemiec i in. krajów;
  • przygotowanie i prowadzenie konkursów mło­dzieżowych, jak np. konkursu wiedzy o Niemczech;
  • poszukiwanie w Polsce i Niemczech odpo­wiednich grup partnerskich dla wszelkiego rodzaju projektów szkolnych, w tym wymiany szkolnej;
  • programowe i organizacyjne wsparcie pobytu młodzieży w Krakowie.

Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie jest jednostką centralna Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieżowej o numerze P-011.

Za organizację wymiany młodzieży odpowiedzialny jest prof. dr hab. Marek Wilczyński, kontakt: wilczynski.m@wp.pl