Czasopismo INTER FINITIMOS. Jahrbuch zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte

Od chwili założenia czasopisma w 1992 roku Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie wspiera jego edycję. Do tej pory ukazały się 24 numeryINTER FINITIMOS. Wissenschaftlicher Informationsdienst deutsch polnische Beziehungen / Informator Naukowy do Badań nad Stosunkami Polsko-Niemieckimi w formie półrocznika oraz 11 tomów w formie rocznika. Numery od 1 (1992) do 14 (1998) ukazywały się jako półroczniki w języku polskim i niemieckim. Od nr 15/16 (1999), który wyszedł jako podwójny numer, czasopismo ukazuje się raz do roku i tylko w języku niemieckim. Od roku 2003 ukazuje się w nowej formie graficznej pod nowym tytułem:

Wydawcy: Peter Fischer, Basil Kerski, Isabel Röskau-Rydel, Krzysztof Ruchniewicz, Sabine Stekel Deutsch-Polnische Gesellschaft Bundesverband e. V. Willy Brandt Zentrum für Deutschland- und Europastudien der Universität Wrocław Czasopismo INTER FINITIMOS ukazuje się w wydawnictwie fibre Verlag, Osnabrück.

Tematem przewodnim ostatniego numeru rocznika 11 (2013/14) jest przedstawienie historii „krótkiego wieku XX-ego”: INTER FINITIMOS. Jahrbuch zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte, t. 11, 2013/14, Themenschwerpunkt: 1914 – 1989, das »kurze 20. Jahrhundert«

W roczniku 10 (2012) Peter Fischer oraz Isabel Röskau-Rydel, którzy od 1992 r. są związani z czasopismem INTER FINITIMOS, opublikowali artykuł o idei jego powstania pt. „Irgendetwas in Richtung Polen auf die Beine stellen…”. Zur Entstehung und Entwicklung eines unabhängigen deutsch-polnischen Projekts [„Zrobić coś w kierunku Polski…“. O powstaniu i rozwoju pewnego, niezależnego, polsko-niemieckiego projektu], s. 15‒24. ).