Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie

ul. Rajska 10/5
31-124 Kraków
tel.: 0048/12/6340757
e-mail: info@scpn.krakow.pl

Zarząd Stowarzyszenia
Prezes: Dr hab. prof. UP Isabel Röskau-Rydel
Wiceprezesi: Dr Piotr Trojański, Dr Waldemar Bukowski
Sekretarz: Mgr Magdalena Nowak
Skarbnik: Ewa Waśko
Komisja rewizyjna: Prof. dr hab. Marek Wilczyński, Dr hab. Hubert Chudzio, Mgr Sabina Lekstan