Prezentacje wystawa: Żydzi w Polsce. Swoi czy obcy?

W roku 1998 powstała w Centrum wystawa edukacyjna Żydzi w Polsce. Swoi czy obcy? Jest ona adresowana głównie do młodzieży i nauczycieli. Celem wystawy jest dostarczenie podstawowych informacji o historii i kulturze Żydów mieszkających w Polsce od tysiąca lat. Zorganizowana we współpracy z Domem Anny Frank w Amsterdamie, przy wsparciu finansowym holenderskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Program MATRA) wystawa składa się z 24 tablic, przedstawiających historię Żydów polskich od wczesnego średniowiecza po dzień dzisiejszy. Towarzyszy jej katalog, zawierający cały materiał ilustracyjny. Wystawa była dotąd prezentowana w kilkudziesięciu miastach polskich (m.in. w Krakowie, Warszawie, Lublinie, Świdnicy, Wrocławiu, Przemyślu, Opolu, Oświęcimiu, Włodawie, Krzyżowej, Chrzanowie, Tarnowie, Kielcach, Gnieźnie, Toruniu, Koszalinie, Kołobrzegu, Szczecinie). Przy okazji prezentacji wystawy organizowane są różne spotkania, seminaria i warsztaty nauczycielskie, poświęcone nauczaniu historii i kultury Żydów. W 2003 r. stworzona została wersja elektroniczna wystawy, która jest dostępna na stronie internetowej:www.zydziwpolsce.edu.pl.

Wystawa funkcjonuje do dziś i można ją zamawiać pisząc na adres:info@scpn.krakow.pl

Dzięki wsparciu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Fundacji Konrada Adenauera wystawa ma również od roku 1999 wersję niemieckojęzyczną, którą można było do tej pory obejrzeć w kilkudziesięciu miastach Niemiec (Berlin, Lipsk, Drezno, Monachium, Düsseldorf, Akwizgran).

Centrum Polsko – Niemieckie prowadzi szeroką działalność dydaktyczną, związaną z historią Żydów w Polsce, której koordynatorem jest dr Piotr Trojański, ptrojans@ap.krakow.pl