Program ten, koordynowany w Polsce przez prof. dr hab. Zdzisława Nogę i mgra Waldemara Bukowskiego, był realizowany we współpracy z Ost- und Mitteleuropa Institut w Wiedniu. Jego założeniem było opracowanie mapy elektronicznej, zawierającej informacje o chronologii rozwoju osadnictwa, urbanizacji, kwestiach demograficznych i powodziach, z zaznaczeniem przebiegu i zmian granic państwowych w ciągu wieków. W programie uczestniczyło kilkudziesięciu historyków z całej Polski (Warszawa, Toruń, Gdańsk, Lublin, Kielce, Kraków) oraz Ukrainy (Lwów).