Start

 

Historia
Partnerzy
Spotkania
Inter Finitimos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home Search Contact Us

                                                           Projekty:

Wystawa edukacyjna: Jestem stąd. Polska wielu narodów

Wystawa edukacyjna poświęcona historii i dniu dzisiejszemu mniejszości etnicznych i narodowych żyjących w Polsce. Powstała w 2012 r. w ramach polsko-holenderskiego projektu pt. "Holocaust education from European perspective".

Więcej informcji na temat projektu znajduje się na stronie projektu: www.jestemstad.pl

 

 

Projekt edukacyjny:

Przywróćmy pamięć – śladami społeczności żydowskiej w mojej miejscowości

Prezentacje wystawa: Żydzi w Polsce. Swoi czy obcy?

W roku 1998 powstała w Centrum wystawa edukacyjna Żydzi w Polsce. Swoi czy obcy? Jest ona adresowana głównie do młodzieży i nauczycieli. Celem wystawy jest dostarczenie podstawowych informacji o historii i kulturze Żydów mieszkających w Polsce od tysiąca lat. Zorganizowana we współpracy z Domem Anny Frank w Amsterdamie, przy wsparciu finansowym holenderskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Program MATRA) wystawa składa się z 24 tablic, przedstawiających historię Żydów polskich od wczesnego średniowiecza po dzień dzisiejszy. Towarzyszy jej katalog, zawierający cały materiał ilustracyjny. Wystawa była dotąd prezentowana w kilkudziesięciu miastach polskich (m.in. w Krakowie, Warszawie, Lublinie, Świdnicy, Wrocławiu, Przemyślu, Opolu, Oświęcimiu, Włodawie, Krzyżowej, Chrzanowie, Tarnowie, Kielcach, Gnieźnie, Toruniu, Koszalinie, Kołobrzegu, Szczecinie). Przy okazji prezentacji wystawy organizowane są różne spotkania, seminaria i warsztaty nauczycielskie, poświęcone nauczaniu historii i kultury Żydów. W 2003 r. stworzona została wersja elektroniczna wystawy, która jest dostępna na stronie internetowej: www.zydziwpolsce.edu.pl.

Wystawa funkcjonuje do dziś i można ją zamawiać pisząc na adres: info@scpn.krakow.pl

Dzięki wsparciu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Fundacji Konrada Adenauera wystawa ma również od roku 1999 wersję niemieckojęzyczną, którą można było do tej pory obejrzeć w kilkudziesięciu miastach Niemiec (Berlin, Lipsk, Drezno, Monachium, Düsseldorf, Akwizgran).

Centrum Polsko - Niemieckie prowadzi szeroką działalność dydaktyczną, związaną z historią Żydów w Polsce, której koordynatorem jest dr Piotr Trojański, ptrojans@ap.krakow.pl

 

 

 

 

 Portal internetowy: Żydzi w Polsce. Ocalić od zapomnienie uczyć dla przyszłości (www.zydziwpolsce.edu.pl)

Serwis ten powstał w 2002 r. dzięki współpracy z Domem Anny Frank w Amsterdamie, Fundacją im. Stefana Batorego i Ambasadą Królestwa Niderlandów w Warszawie. Zawiera on głównie materiały dydaktyczne przydatne w nauczaniu historii i kultury Żydów.

Jego podstawową część stanowią multimedialne prezentacje dwóch wystaw "Żydzi w Polsce. Swoi czy Obcy?" i "Anna Frank - historia na dzień dzisiejszy". Ponadto w serwisie zamieszczono opracowanie "Dziennika Dawida Rubinowicza".

Strona zawiera rozbudowaną "Sekcję nauczycielską" i "Bibliotekę", gdzie znajdują się gotowe materiały dydaktyczne i scenariusze lekcji poświęcone tej problematyce. Prezentuje się tu także wskazówki bibliograficzne oraz bieżące informacje na temat seminariów i szkoleń dla nauczycieli. Ważną część  portalu stanowi sekcja poświęcona projektowi edukacyjnemu "Free2choose in Europe", który aktualnie jest realizowany przez nasze Centrum.

Serwis ten przeznaczony jest dla nauczycieli i uczniów, zainteresowanych historią i kulturą Żydów oraz szeroko rozumianą edukacja dla tolerancji.

Mapa elektroniczna: Rozwój osadnictwa w dorzeczu Wisły w XII - XX wieku

Program ten, koordynowany w Polsce przez prof. dr hab. Zdzisława Nogę i mgra Waldemara Bukowskiego, był realizowany we współpracy z Ost- und Mitteleuropa Institut w Wiedniu. Jego założeniem było opracowanie mapy elektronicznej, zawierającej informacje o chronologii rozwoju osadnictwa, urbanizacji, kwestiach demograficznych i powodziach, z zaznaczeniem przebiegu i zmian granic państwowych w ciągu wieków. W programie uczestniczyło kilkudziesięciu historyków z całej Polski (Warszawa, Toruń, Gdańsk, Lublin, Kielce, Kraków) oraz Ukrainy (Lwów).

Freelance web Designer